headerphoto 7miki7 - Panoramio

Vitajte na stránkach obce Necpaly

TURIEC  ::  OKRES MARTIN  ::  založenie obce r. 1282

Necpaly - malebná obec na prahu Veľkej Fatry, nachádzajúca sa na vyústení Necpalskej doliny do Turčianskej kotliny. Bohatá na históriu siahajúcu do doby bronzovej a jej pamätníky, ktorým prirodzenú kulisu tvorí prostredie nádhernej krajiny s pestrou flórou i faunou. Spojovacou niťou celej okolitej prírody je Necpalský potok, tiahnuci sa spod vrcholkov fatranských hôr až ku sútoku s Belianskym potokom.

Sem boli zasadné príbytky jednoduchých ľudí získavajúcich obživu obrábaním zeme i prepychové panské sídla. Kultúrna i historická hodnota pamiatok, ktoré sa tu nachádzajú súperí s hodnotou osobností, ktoré sú rodovo alebo časovo spojené s dejinami tejto obce.

Obdarované hodnotou prírodného dedičstva, sú Necpaly východzím bodom pre prechádzky, rázcestím pre turistiku, cykloturistiku alebo náučným chodníkom pre spoznávanie prírodných bohatstiev slovenskej zeme.

Srdečne vitajte!


Obecné oznamy

Kanalizácia Necpaly

mladez v akcii Stručný prezentačný a informačný letáčik o projekte kanalizácie v Necpaloch. Projekt z Operačného programu Životné prostredie spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Kanalizácia Necpaly - letáčik: časť 1 >>, časť 2 >>Projekt zberu použitých olejov z kuchyne

mladez v akcii Projek v spolupráci so spoločnosťou Brantner. Zber použitých jedlých olejov z domácnosti - z kuchyne. Vyzývame gazdinky, aby použitý olej nevylievali do odpadu, ale uskladňovali v plastovej alebo sklenenej nádobe.
Zber olejov z kuchyne - letáčik: časť 1 >>, časť 2 >>

Projekt Prevention - Prevencia, viac >>

mladez v akcii Projekt s názvom Prevention (Prevencia) podporený programom Mládež v akcii prostredníctvom Národnej agentúry programu Mládež v akcii dal mladým ľuďom zo 4 krajín možnosť stretnúť sa a vymeniť si skúsenosti z oblasti aktívneho trávenia voľného času.


Projekt Eko Lamp Slovakia, viac >>

ekolamp EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky Organizácia pre zber a recykláciu do- slúžilých svetelných zdrojov a svietidiel Možnosť bezplatného odovzdávania žiariviek a výbojok pre každého koneč- ného užívateľa na partnerských zberných miestach.
EkoLAMP - letáčik: časť 1 >>, časť 2 >>


Aktuálne

"KÚZLO VIANOC" predvianočné stretnutie s programom, 6.december 2015 od 13:30 hod, Kultúrny dom Necpaly. plagát tu>>

"Vianočná nálada" - výstava v kultúrnom dome v Necpaloch, 27.11.2015 od 17:00. plagát tu>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Necpaly.
Viac tu>>


POZOR! Informácie k uzávierkam na ceste I/65 tu>>

XVI. ročník Borišovského výbehu 13. júna 2015.
Výsledky tu>>


Výzva Poľovníckeho združenia Necpaly TU ».

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015 pre obec Necpaly TU ».

Výsledky komunálnych volieb 2014 v obci Necpaly
TU »


Fotografie z obecných podujatí: V sekcii "Fotoalbum" ».

VZN - Obecné dane a poplatky platné od 1.1.2013
Viac tu >>Výzvy »

Výzva Poľovníckeho združenia Necpaly »
Voľný pohyb psov »
Komunálny odpad »
Počasie »