Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zaujímavosti

Slovenské národné povstanie 1944

 

 • neoddeliteľná súčasť celoeurópskej antifašistickej rezistencie v 2. svetovej vojne,
 • protifašistický odboj na Slovensku vznikol v zložitých politických, národných a sociálnych podmienkach a mal pevný demokratický charakter,
 • dôstojníci a vojaci slovenskej armády, predstavitelia kultúrneho frontu, cirkvi, národohospodári a ďalší antifašisti odmietli nielen autoritatívny slovenský totálny režim jednej štátoprávnej strany, ale aj spojenectvo s nacistickým Nemeckom,
 • prípravy na Povstanie v prvej polovici roku 1944 sa zintenzívnili a prerástli do ozbrojeného boja 29. augusta 1944,
 • rozhodujúcou silou bola 1. čs. armáda na Slovensku.  Armáda mala po mobilizácii asi okolo 50-60 000 mužov. Partizánov bolo asi 12 000,
 • Nemci mali k dispozíci 35-40 000 vojakov a Slovenskú armádu - Domobranu, POHG,
 • Povstanie zasiahlo 30 okresov  stredoslovenského regiónu s rozlohou 20 000 km2
 • SNP malo veľký medzinárodný ohlas,
 • zúčastnilo sa ho vyše 8 400 príslušníkov, viac ako 30 národov a národností zo štyroch kontinentov ,
 • vďaka SNP sme sa zaradili do koalície, ktorá stála na víťaznej strane po ukončení 2. svetovej vojny,
 • i napriek neúspechu sa  SNP zaraďuje po Juhoslovanskom odbojovom hnutí a po Varšavskom povstaní k najväčšiemu ozbrojenému  povstaniu proti Nemeckej ríši v Európe počas 2. svetovej vojny. 

 

Chronológia SNP

snp.jpg

 

SNP v Necpaloch

29. augusta 1944 začali Nemci okupovať územie Slovenska, a to bol signál na ozbrojené vystúpenie slovenského národa. Plénum RONV v Martine zvolilo komisiu, ktorá pripravila Manifest slovenského národného výboru, uverejnený 30. Augusta v Národných novinách, tlačovom orgáne RONV. Na tomto zasadnutí bola vyhlásená všeobecná mobilizácia bojaschopných mužov. Slovenská národná rada svojím prvým nariadením – Deklaráciou z 1. Septembra 1944 – prevzala na oslobodenom území všetku zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na Slovensku a zodpovednosť za vedenie národnooslobodzovacieho boja.

Tlak nemeckej armády na povstalecké vojská a na partizánov bol silný. Najväčšie boji boli pri Strečne, Vrútkach, Priekope, v Košútoch, v Martine a pri Sučanoch. Dňa 5. Septembra si prišli do Necpál po hrdinskom boji pri Strečne a Vrútkach odpočinúť francúzski partizáni v počte 60 mužov, ktorí boli ubytovaní u Juštovcov. Do Necpál prichádzalo plno evakuantov z Vrútok a Martina, ktorí boli ubytovaní u necpalských obyvateľov. Ruskí partizáni boli 12. Septembra v Necpaloch získavať mužov k partizánom. Z Necpál sa prihlásili Pavol Bukovský, Pavol Šimko, Gustáv Šimko, Ján Hamza, Jozef Chvojka, Jozef Strižka a Ján Kňažko.

Okupačné jednotky chceli Turiec obsadiť za každú cenu. Nápor na Martin silnel. Necpalskí chlapi i evakuovaní v Necpaloch boli 19. Septembra kopať zákopy od Koštian po Príbovce. Vojenský štáb 5. Taktickej skupiny pod vedením plk. Emila Perku sa premiestnil 16. Septembra do Necpál, ako i štáb francúzskych partizánov, ktorý bol umiestnený na evanjelickej fare a škole.

Pre obranu Turca malo rozhodujúci vplyv obsadenie Prievidze 14. Septembra a ofenzíva nepriateľských vojsk na úsekoch Nitrianske Pravno-Gajdel a Nitrianske Pravno-Rudno-Slovenské Pravno. Dňa 19. Septembra 1944 okupanti začali sústredený tankový útok si silnou podporou pechoty a mínometnej paľby. Dňa 20. Septembra prenikol nepriateľ cez priesmyky Turca. Vojenské štáby, ktoré boli umiestnené v Necpaloch, z 20. Na 21. Septembra sú evakuované a ustúpili smerom na Čremošné a Harmanec. Po ťažkých obranných bojoch povstaleckých vojakov a partizánov 21. Septembra 1944 fašisti obsadili prevažnú časť Turca, okrem priestoru Rakša, Čremošné a Horná Šťubňa, kde mali vojaci a partizáni brániť prístup smerom na Harmanec a Kremnicu. V Turci ostali slobodné i Necpaly s Folkušovou.

Oddiel z brigády Jegorova v počte 200 mužov prišiel 25. Septembra 1944 z Liptova do Necpál, aby bránil prístupové cesty do Veľkej Fatry. Postavili si guľometné hniezda, a to dve pod Chlmom, dve pri evanjelickom cintoríne, dve pri rím.-kat. kostole a jedno guľometné hniezdo v obci a pripravili sa brániť obec i dolinu. Veliteľom oddielu „Tiger“ bol Bahynský a komisárom oddielu bol Labanov. Členovia revolučného národného výboru v Necpaloch boli s nimi v neustálom styku. Okolité obce, a to Žabokreky, Košťany, Belá a Kostolište boli v rukách fašistov. Partizáni chodili tajne do Ďanovej, kde brali múku. V Necpaloch i v horách Veľkej Fatry bolo plno evakuantov, vojakov, ktorí už opustili svoje jednotky a medzi nimi vypukla črevná choroba. Na liečenie choroby boli potrebné lieky, ktoré v Necpaloch chýbali. Prvé lieky bolo treba doviezť z Banskej Bystrice, neskôr ich vozili z martinskej lekárne s nasadením vlastného života. Pre chorých zriadili nemocnicu v hornom kaštieli a ošetrujúci lekár bol MUDr. Pajtáš. Pre prípad napadnutia Necpál fašistami bol zriadený lazaret na Uhliskách v poľovníckej chate. Obyvatelia Necpál sa zapojili do partizánskej činnosti, niektorí ošetrovali nemocných, donášali strelivo, lieky, potraviny, robili výzvedné akcie v nepriateľskom tyle a donášali odtiaľ dôležité správy o počte a pohybe vojakov, iní budovali obranné postavenia. Časť obilia a múky bola vyvezená do horárne pri Smrekovej a tu bola uskladnená pre prípad, keby Necpaly boli obsadené nepriateľom. V Necpaloch počas Povstania bola zriadená Národná stráž, ktorej veliteľom bol Ján Bukovský. Národná stráž mala 24 členov, ktorí boli po príchode Jegorovovho oddielu pričlenení k partizánom. Necpalskí roľníci dostávali od komisára Labanova priepustky, aby si mohli vykonať jesenné práce. Neskôr boli povolené jesenné práce v obvode obce do hĺbky troch kilometrov a kto išiel ďalej, mohol to konať len na vlastné nebezpečie.

Nemci po prvý raz zaútočili na Necpaly 8. Októbra, keď okolo druhej hodiny popoludní zaútočili od Belej. Útok nepriateľa bol odrazený. Tento útok od Belej bol len manéver na odpútanie pozornosti, pretože druhá skupina Nemcov zaútočila od západu na Necpaly. Bdelé partizánske hliadky i tento útok odrazili. Pri útoku nepriateľ zapálil humná Matúša Skuhru, Ondreja Blahušiaka, Pavla Čermáka a Jána Šipku.

Po tomto útoku Nemcov partizáni sprísnili kontrolu, zosilnili stráže. Obyvatelia kopali zákopy a bunkre v doline Pod Kopou, zase Pod Bralovou. Partizáni podmínovali cestu až po Smrekov, lebo očakávali silný nemecký nápor.

Nemci 18. Októbra 1944 prenikli do Folkušovej. Hliadky a výzvedná služba spozorovali sústreďovanie sa nemeckých vojsk v Kostolišti, Žabokrekoch, Ďanovej a Folkušovej na Necpaly. Partizáni hrdinsky bojovali a nemajúc strelivo museli ustúpiť do Necpalskej doliny. Boj o Necpaly od dvanástej do pol piatej hodiny poobede. S partizánmi ustúpili i obyvatelia Necpál, doma ostali len ženy a chorí. Nemci okupovali 20. októbra Necpaly len po Franklinov; horný koniec obce ostal slobodný. Fašisti po príchode do Necpál podpálili dom Pavla Černáka, uprostred dediny humná Šimove a Ondreja Černáka. V deň útoku fašisti zastrelili Máriu Grozmanovú, Jozefa a Jána Blahu, Jána Černianskeho a evakuanta z Vrútok Jaroša Marečka. V národnej škole mnoho Necpalčanov vypočúvali. Evakuanti dostali príkaz opustiť Necpaly a vrátiť sa domov. Začali sa vracať aj mnohí obyvatelia Necpál z hôr domov, čo sa im stalo i osudným. Na hornom konci dediny mali Nemci postavené stráže, ktoré kontrolovali prichádzajúcich z hôr. Pri legitimovaní zastrelili syna Márie Grozmanovej Miroslava. Pri vracaní sa domov fašisti chytili skupinu obyvateľov z Necpál, a to statkára Franklina, Martina Láclavíka, Jozefa Žalmana, Jána Tarabu a Jozefa Štastného. Statkára Franklina prepustili, Martina Láclavíka zachránili a ostatných zastrelili na farskom dvore. Nemci v Necpaloch zastrelili Jozefa Spidnera, bratov Krajčovcov a Jozefa Lupu. Počas fašistického besnenia v Necpaloch padlo 13 civilistov a partizánov. Nemci 22. októbra zaútočili na Necpalskú dolinu, kde ich veľa padlo. Dňa 27. Októbra priviedli z hôr veľkú skupinu ľudí, evakuovaných obyvateľov z Necpál i z dolného Turca. Ženy a deti pustili domov, niektorým mužom sa podarilo po ceste ujsť, pretože nemecké stráže boli nedostatočné; a ostatní boli na noc zatvorení v juštovskej ovčiarni. Na druhý deň boli odvlečení do Martina a odtiaľ do Nemecka. Po páde Banskej Bystrice 28. októbra sa vrátili necpalskí občania domov. Nemci opustili Necpaly 30. októbra, pešie vojská prešli cez Veľkú Fatru do Liptova, ostatní autami do Martina. V Necpaloch ostala asi 180-členná skupina vlasovcov z nemeckým veliteľom.

Roľníci, ktorí mali v obci záprahový dobytok museli robiť furmanky, do hory chodili pre drevo alebo vozili potraviny z Príboviec a Martina. V decembri 1944 robili fašisti rôzne vojenské opatrenia. Muži do 60 rokov a ženy 45 rokov museli kopať zákopy pri Laskári, Blatnici a Mošovciach. Dozorcovia boli drsní. Fašisti uväznili mnohých vlastencov – účastníkov SNP – v martinskej väznici a v pivniciach budovy veliteľstva HG.

Začiatkom januára odišli vlasovci z Necpál, vystriedalo ich maďarské vojsko z pešieho pluku z Miškovca. V Necpaloch bolo ubytovaných 97 mužov, so 154 koňmi a 70 vozmi.

Fašisti, vidiac veľký nástup Červenej armády, začali dráncovať obyvateľov Slovenska. Výkupy potravín a hlavne dobytka robili prostredníctvom Slovpolu, expozitúry v Ružomberku. Príslušné množstvo kontingentov si žiadali u Okresného úradu v Martine. Na jar 1945 vypukla choroba, a to slintavka krývačka dobytka u chovateľov v obciach Necpaly, Belá a Dulice. V Necpaolch chovalo dobytok 101 chovateľov, ktorí mali hovädzí dobytok mladší ako jednoročný 61 kusov a starší 174 kusov. Obec sa proti výkupu dobytka postavila s odôvodením, že počas bojových akcií 20. októbra stratili vyše 100 kusov statku a môže dodať len 27 kusov dobytka, aby si mohli v obci udržať čiastočné zásobovanie.

Bojová činnosť partizánskych skupín v Turci pokračovala v zmenených a sťažených podmienkach v zimných mesiacoch roku 1944-1945 v horách Malej a Veľkej Fatry. Od začiatku roku 1945 sa činnosť oddielov partizánskych brigád aktivizovala a vzrástol počet bojovníkov v jednotlivých oddieloch na dvojnásobok. Do Necpalskej doliny 17. februára 1945 došla partizánska brigáda Jána Žišku a usadila sa na Uhliskách. Veliteľstvo tejto brigády nadviazalo styk s revolučným národným výborom v Necpaloch. Obyvatelia obce znovu ochotne odovzdávajú dobytok a ošípané pre partizánske zásobovanie. Partizáni z brigády Jána Žišku 25. februára odvliekli z Belej nemeckého komisára a z Necpál maďarského dôstojníka i so sluhom. V druhej polovici marca 1945 prichádzajú do Necpál vlasovci, ktorí prechádzali 17. marca z Liptova popod hory. Vlasovci 28. marca zaútočili na Uhliská, kde boli partizáni, ktorí boli dopredu upozornení a stiahli sa vyššie do hôr, zanechajúc nepatrné zásoby potravín na Uhliskách.

Začiatok apríla 1945 fašisti brali priamo v dedinách, v okolí Belej a Žabokriek dobytok a ošípané. Do Necpál prišli 5. apríla a vzali 62 kusov dobytka a 31 kusov ošípaných. Na jednu rodinu nechali kravu a ošípanú pod 30 kíl.

Sovietska armáda spolu s prvým čs. armádnym zborom v ZSSR po krutých bojoch pri Poprade, Liptovskom Mikuláši v prvých aprílových dňoch oslobodili Ružomberok a priblížili sa k hraniciam povstaleckého Turca. Fašistické vojská pripravovali v Turci, hlavne vo Veľkej a Malej Fatre obranu. Na budovanie obranných postavení používali miestne obyvateľstvo.

Prvý čs. armádny zbor v zostavách 1., 3. a 4. brigády spolu so sovietskými vojskami. 4. ukrajinského frontu, kde bojovala 24. Strelecká divízia genmjr. A. F. Prochorova, 18. sovietska armáda genpor. A. I. Gastiloviča 6. Apríla narazili na pripravené obranné postavenie 320.nemeckej pešej divízie v predhorí Veľkej Fatry. Prechodom cez Ľubochnianske sedlo 8. apríla 4. brigáda oslobodila obce Konské, Nolčovo a obchvatom cez Sklabiňu a Dražkovce ráno 11. apríla oslobodila Martin.

Po oslobodení Banskej Bystrice, Handlovej 40. sovietska armáda, vojská 54. Gardovej pevnostnej brigády generála Karnačeva 2. Ukrajinského frontu spolu s 3., 9. A 18. rumunskou pešou divíziou 4. rumunskej armády arm. gen. Dascanescu mali sa v Turci spojiť so 4. ukrajinským frontom a 1. čs. armádnym zborom. Rumunská 18. pešia divízia za podpory Sovietskej armády 6. apríla 1945 oslobodila Čremošné a Háj, 7. apríla obce Hornú a Dolnú Štubňu, Turčianske Teplice a Turčiansky Michal. Tvrdé boje sa začali o Mošovce  a Diviaky. O Mošovce sa bojovalo o 7. Do 10. apríla, keď po urputnom boji boli oslobodené. Tieto jednotky postupovali v oslobodzovaní Blatnice a Folkušovej. V noci z 9. na 10. apríla opustil nepriateľ Necpaly, ktoré boli 10. apríla okolo 13. hodiny oslobodené. Oslobodzujúce vojská obec oslobodili dvoma prúdmi do Folkušovej a od Daňovej. Od Martina sústredili Nemci silnú mínometnú paľbu na Necpaly a Folkušovú. Míny padali na záhumnia od Folkušovej. Rumunskí vojaci postavili delá v Cholernikoch a pod Chlmom a začali ostreľovať cestu vedúcu z Príboviec do Martina. V tento deň prišiel do Necpál i veliteľ bojujúcich jednotiek plk. Nicolae Prisku zo Sibíne (Sedmohradsko).

Druhú časť Turca oslobodzovali časti 18. rumunskej pešej divízie, podporovanej 54. gardovou pevnostnou brigádou gen. Karnačeva, ktoré tiež 10. apríla oslobodili Slovenské Pravno, Kláštor pod Znievom, Valču, Turčiansky Peter a 11. apríla spolu postupovali od Koštian na Martin, kde tieto jednotky došli do Martina súčasne so 4. čs. armádnou brigádou.

Po prekročení Veľkej Fatry, oslobodení Martina a ďalších obcí v Turci dostal 1. čs. armádny zbor rozkaz postupovať popri Váhu hrebeňmi malej Fatry smerom na Žilinu. V bojoch o Malú Fatru museli oslobodzujúce jednotky prekonať prekážky – strmé svahy horstva a veľký sneh.

Po oslobodení Necpál začali sa vracať utečenci do svojich domovov. Partizáni schádzali z hôr, vrátili sa Ján Šipka, Jozef Jamriška a Pavol Kováčik, vrátili sa aj členovia RNV a po skončení vojny internovaní povstaleckí vojaci a partizáni z koncentračných táborov. Z koncentračných a zajateckých táborov sa prví vrátili Jozef Taraba, Pavol Marčičiak, Jozef Balko, Ján Ďanovský, Jozef Mečko, Jozef Bendis, Jozef Šimo, Karol a Július Lupa, Ján Jamriška, Juraj a Pavol Voška. Nevrátili sa tí, ktorí v neľútostnom boji s fašistickým nepriateľom obetovali svoje životy. Bol to ťažký boj. Proti nepriateľovi bojovali nedostatočne vyzbrojení povstalci. Ich najsilnejšou zbraňou bola nenávisť k fašizmu a vedomie spravodlivého boja. Tento boj bol o to ťažší, že bojovali nielen proti nemeckým fašistom, ale mali proti sebe aj domácich zradcov a kolaborantov, ktorí ukazovali Nemcom cesty, prezrádzali postavenia a vydávali partizánov i ich rodinných príslušníkov fašistickým katom.

Pamiatky a pamätníky

Snáď najviac pamiatok a pamätníkov z obdobia 2. svetovej vojny je možné nájsť na strednom Slovensku. Predovšetkým preto, že táto  oblasť bola operačným územím počas SNP a aj pri prechode frontu sa na mnohých miestach stredoslovenských hôr odohrávali urputné boje.

Takmer v každej obci Turca sa nachádzajú pamätníky Povstania. Významné memento predstavujú aj pietne miesta masakier, ktoré sa odohrali v rokoch 1944 a 1945. Naša obec nie je výnimkou. 

 

necpaly_pamätník_SNP.jpgPamätník SNP na námestí

Umiestnenie: pomník sa nachádza sa priamo v centre obce pár metrov od obecného úradu.

Autor: akad. sochár Milan Štefunko

pieskovec, 1969

 

 

 

 

 

Pamätník k SNP na Kultúrnom domesnpkd.jpg

Umiestnenie: pomník sa nachádza priamo na budove Kultúrneho domu

Autor:  Mikuláš Gažík

gress, 1969

 

 

 

 

 

07_0910_cierny-kamen.jpg

Pomník Obetiam SNP

Umiestnenie: Ploská, Veľká Fatra, sedlo Ploskej, pod vrchom Čierny kameň

Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU HRDINOM, KTORÍ NA TÝCHTO MIESTACH VEĽKEJ FATRY V ČASOCH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA BOJOVALI S NEMECKÝMI FAŠISTAMI A OBETOVALI SVOJE ŽIVOTY ZA NAŠU SLOBODU
TOMÁŠ SRPOŇ SPOMÍNAME PRIATELIA

 

07_1009_006_ploska2.jpgPamätná doska Obetiam SNP

Umiestnenie: Ploská, Veľká Fatra; vrchol Ploská (1532 metrov nad morom); 7.informačná tabuľa náučného chodníka

Nápis:
Roku 1944 v dolinách Veľkej Fatry zvažujúcich sa do Turčianskej kotliny zazneli prvé výstrely SNP. Nimi sa začal heroický boj partizánskych jednotiek a povstaleckých vojsk na obranu Turca a neskôr veľkofatranských priesmykov. Najťažšie boje sa odohrali v priestoroch Ploskej, Krížnej, v Gaderskej, Belianskej, Jasenskej a Necpalskej doliny.

 

07_1009_005_ploska.jpgHrob Ondrej Kiss

Umiestnenie: Ploská, Veľká Fatra; vrchol Ploská (1532 metrov nad morom)

Nápis:
TU LEŽÍ VOJAK ONDREJ KISS
NARODENÝ 22.4.1923 V BADÍNE, 
KTORÝ PADOL V BOJI 28.10.1944.
BUĎ POZDRAVENÝ, KTO SI SPOMENIEŠ NA MŇA, BUĎ VÍTANÝ, KTO NAVŠTÍVIŠ MÔJ HROB.
SNP-1944
ANDREJ KISS
VENUJE ZPB NECPALY

 

Pomník neznámemu partizánovipomnik_necpalska _dolina.jpg

Umiestnenie: V Necpalskej doline

 

 

 

 

Viac informacii o SNP - Slovenskom národnom povstaní  1944...

 


 

Po stopách hrdinov SNP

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka