Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

 

    Ing. Andrea Pavličková

    e-mail: kontrolor@necpaly.sk

 

 1. vykonáva kontrolu:
 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 
 1. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 2. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
 3. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
 7. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
 8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.


 

Podajte podnet na kontrolu priamo kontrolórovi obce

:
:
:

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka