Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Základné informácie o MŠ

Materská škola  Necpalylogo MŠ

Druh školy:     MŠ celodenná starostlivosť
Názov:             Materská škola
Mesto/Obec:   Necpaly (okres Martin)
Adresa:            Necpaly 213, 03812 Necpaly
Zriaďovateľ:   Obec, mesto, samosprávny kraj
Jazyk:              Slovenský
 

V školskom roku 2019/2020 materskú školu navštevuje 29 detí. Materská škola má rodinný charakter, preferujeme milú, priateľskú a láskyplnú atmosféru.

Materská škola Necpaly má dve triedy: 1. trieda VČELIČKY pre  2 - 4 ročné deti, 2. trieda SOVIČKY pre  4 - 6 ročné deti.

Riaditeľka materskej školy : Mgr. Zuzana Staníková

Učiteľky:  Mgr. Jana Puškárová, Katarína Hrozienčíková

Prevádzkoví zamestnanci: Eva Tarčáková, Mária Hamzová

Kontakt: 043/4296 135

Email: genda@zsnecpaly.edu.sk

Materská škola Necpaly poskytuje výchovno – vzdelávací proces pre deti predškolského veku podľa ISCED 0.

Vzdelávacie okruhy:

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje formou edukačných aktivít, hier,  hrových činností a záujmových aktivít prítomných počas celého dňa.

Materská škola realizuje vlastný interný projekt : „Uplatňovanie prvkov ľudovej kultúry a regionálnej výchovy vo výchovno – vzdelávacom procese detí predškolského veku.“

V duchu motta:

„...rozsievame do tej najživšej pôdy – do detí.

Vzácne zrnká múdrosti ,

krásy a pravdy našich predkov,

aby ich utvárali v dobrých a užitočných ľudí.“

Systematicky a cieľavedome uplatňujeme a využívame prvky ľudovej kultúry a regionálnej výchovy vo všetkých organizačných formách dňa po celý rok a súbežne so školským vzdelávacím programom.

Máme detskú folklórnu skupinu „Studničky“, ktorá prezentuje MŠ na verejnosti. Je špecifická tým, že jej členmi sú všetky deti dochádzajúce do MŠ a pedagogickí zamestnanci.

Interný projekt „Uplatňovania ľudovej kultúry a regionálnej výchovy“ sa odzrkadľuje v mesačných témach a organizovaných ľudových slávnostiach. Deti tak môžu hravou formou prežívať veselé a netradičné veku primerané  aktivity našich predkov, ktoré už pomaly miznú z našej kultúry.

Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov z a deťom s odloženou školskou dochádzkou. 

MŠ má k dispozícii dve priestranné herne, stabilnú spálňu, WC s umyvárňou, jedáleň s výdajňou jedla, spoločnú chodbu so ZŠ slúžiacou aj ako šatňa.

Stravovanie je zabezpečované firmou, ktorá dováža obedy. Desiata a olovrant sa pripravuje v MŠ. Pri stravovaní preferujeme nátierky z čerstvej zeleniny, dostatok ovocia a pitný režim detí.

Priestory spĺňajú požiadavky pre prevádzku MŠ - sú funkčné, estetické, spĺňajú kritériá pre bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť.

MŠ je dobre vybavená hračkami a hrovým materiálom. Inventár materskej školy je pravidelne dopĺňaný o nové didaktické hračky, edukačný materiál a stavebnice zaručujúce optimálny rozvoj detských zručností. Poskytuje dostatok  priestoru pre celostný osobnostný rast a kvalitný edukačný proces dieťaťa predškolského veku.

Materská škola má aj výborné digitálne vybavenie. Deti pravidelne používajú vo výchovno – vzdelávacom procese interaktívnu tabuľu, fotoaparát, či robotickú včelu Bee – bot.

V rámci interného projektu „ľudovej kultúry“ má materská škola rozsiahly inventár detských ľudových krojov, ktoré deti pravidelne využívajú nielen počas organizovaných ľudových slávností, ale aj počas ranných hier. Deti majú k dispozícii prevažne prírodný materiál – drevené hračky, handrové bábiky, drevené kolísky, prútené kočiariky aj košíky, drevené a plechové riadiky, kastróliky, vedierka, príbor, sitká, valčeky, stoly a stolčeky ale aj  doštičky a „drevká“ rôznych veľkostí, ktoré sú pre deti prirodzenejšími a rozširujú detskú tvorivosť.

Súčasťou materskej školy je rozsiahly areál. Školská záhrada s pieskoviskom, trampolínou a preliezkami slúži MŠ. Využíva spolu so ZŠ aj školský dvor, ihrisko a telocvičňu.

Blízke okolie poskytuje dostatok prírodného prostredia pre pozorovanie, skúmanie, vychádzky a variabilné pohybové vyžitie. Pobyt vonku je v našom školskom vzdelávacom programe veľmi dôležitý a máme snahu o každodenný zdravý a dostatočne aktívny pohyb detí v prírodnom prostredí.


 

Materská škola Necpaly

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka