Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločenské akcie 2016

Vianočný turnaj 2016

1.a 2. miesto stolný tenis 2016 M.BRISUDA

1.a 2. miesto stolný tenis 2016 M.BRISUDA

Víťazi nohejbalu 2016 HKS NECPALY

Víťazi nohejbalu 2016 HKS NECPALY

1.,2.,3. miesto nohejbal 2016

1.,2.,3. miesto nohejbal 2016

1.,2.,3. miesto volejbal 2016 UČITELIA

1.,2.,3. miesto volejbal 2016 UČITELIA


 
 
1. miesto minifutbal 2016 HANZELOVCI

1. miesto minifutbal 2016 HANZELOVCI


 

Sprievod Lucií dedinou

V našej tradícii sa objavuje Lucia skôr ako tajomná bytosť, čo je v protiklade so zvykmi v západnej Európe, kde sa konajú lampionové sprievody a Lucia vystupuje ako nevesta oblečená do dlhého bieleho odevu, na hlave s vencom s horiacimi sviecami. Na Slovensku pretrvalo ľudové prežívanie tohto dňa. Nadovšetko bolo treba odháňať zlé, démonické sily, čo sa ešte viac zmocňovali bieleho dňa. Stoj, čo stoj sa im mali zabraňovať prístupové cesty do príbytkov. Na tento cieľ ľudia využívali čo najväčší buchot a lomozenie. V ten deň sa odvšadiaľ ozýval rámus, buchotanie i vresk. Chlapci a mládenci hádzali staré hrnce a črepy do vrát i dverí na maštaliach, hrmotalo sa nádobami, čo sa našli na smetiskách. Zlé sily sa mali takéhoto buchotu zľaknúť a utekať pred náporom čudesných a nezvyčajných zvukov. Hluk a hurhaj bolo treba nainscenovať na krížnych cestách, kde sa vraj najčastejšie v nočných hodinách spolčovali strigy a bosorky. Od nepamäti boli spojené s predstavami, že práve na týchto miestach sa sústreďujú a pôsobia rôzne nadprirodzené bytosti. Na ochranu proti škodlivým silám robili ľudia aj rôzne magické opatrenia. V predvečer Lucie dospelí i deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred zlými duchmi. Mnohí si ním robili krížik na čelo, bradu a zápästie, aby sa zvýšil jeho ochranný účinok. Cesnakom, trojkráľovou kriedou a posvätenou soľou robili kríže na dverách obytných domov a stajní. Dobytok tiež okiadzali dymom z posvätených rastlín. Významnú úlohu v tento deň mali aj obecní pastieri. Obchádzali dedinu s veľkou trúbou, aby silným trúbením zaháňali bosorky. Práskali aj bičmi, pískali na píšťalkach a prstoch, trúbili na rohoch, cengali kravskými zvoncami. Bola to akási archaická forma ochrany dediny a chotára. Tento hluk končievali na krížnych cestách, kde sa schádzali bosorky. Živosť predstáv spojených s vierou v existenciu stríg dokazujú mnohé recepty, ktoré mali viesť k odhaleniu ich inkognita. Najpopulárnejším identifikačným prostriedkom bol dozaista luciový stolček. Podľa zaručeného návodu na jeho zhotovenie, kedy bolo potrebné každý deň od Lucie po Štedrý deň niečo na ňom urobiť, mohol jeho zhotoviteľ vidieť v kostole pri polnočnej bohoslužbe sediac na ňom všetky miestne strigy. Alebo si odniesol stolček ku krížu, urobil posvätenou kriedou okolo seba kruh a strigy sa mu ukázali.Mnohé zápisy najmä z mestských kroník uvádzajú, že sa v tento deň uskutočňovali obchôdzky tajomných bytostí aj vo väščom počte. Lucie boli biele bytosti so zamúčenými tvárami alebo čierne postavy s tvárami zafarbenými sadzou. Ľuďom dávali do okien prázdne tekvice s vyrezanými otvormi pre oči, nos a ústa s horiacou sviečkou vo vnútri, takže sa podobali na úmrlčie lebky. Pri iných maskách sa uplatňovala tvorivá fantázia, predovšetkým kvôli vlastnému pobaveniu. Lucky sprevádzali komické postavy ako začiernená cigánka, dievka s deckom, smrť s kosou, či akýsi Luciak okrútený slamou so štrngajucími reťazami. Niekde ich sprevádzala maska kňaza, ktorý sa modlil, žehnal a kázal žartovné veci, okolo neho sa motal pustovník, ale aj kominár, mäsiar, ba aj celá cigánska rodinka. Chodievali tiež dom od domu, ale ich cieľom nebolo bieliť steny, ale natierať ich sadzami a čiernymi tvárami ufúľať domácich. Tí samopašnejší, ak ich dnu nevpustili, zatreli im okná vápnom. Aj keď robili drobné nezbednosti boli tou veselšou stránkou inak smutných a dlhých zimných večerov.

Zdroj a viac na : http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/na-luciu/

 


 
Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý


 
 
Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý


 
 
Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý


 

Privítanie Mikuláša 2016

Sviatok svätého Mikuláša - 6. decembra sa už odpradávna spájal s vierou v bohatstvo. Obchodníci v ten deň radi uzatvárali zložité obchody. Niekde sa považoval za patróna šťastného manželstva, modlievali sa k nemu slobodné dievčatá, túžiace po ženíchovi. Podľa inej legendy oživil zavraždené deti, odtiaľ pochádza ľudová viera, že nosí deti a pomáha rodičkám v ťažkej chvíli.

Okolo Mikulášovej osoby sa zachovalo najviac zvykov súvisiacich s jeho obdarovaním všetkých detí. V predvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Prv mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý tvorili maskované postavy, neskôr sa zredukovali na anjela a čertov. Mikuláš si obliekal tradičný odev biskupa, ktorý pozostával z plášťa s kapucou lemovaného kožušinou, na hlave mal vysokú papierovú čiapku a v ruke berlu. Anjeli mali biele košele a čert si natiahol obvykle dlhý, čiernou srsťou von obrátený kožuch, prepásaný reťazou a na nej zvonce.

zdroj a viac na  http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/na-mikulasa/

No a takto vyzeralo privítanie Mikuláša u nás na námestí obce...


 
Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý


 
 
Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý


 
 
Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý


 
 
Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý

Autor: Peter Suchý


 
 

 
Položky 1-16 z 25

RETRO DISCO ZÁBAVA

15.10.2016 sa v našej obci v Kultúrnom dome už po druhý krát konala retro disco zábava organizovaná miestnou organizáciou Únie žien. O hudbu sa opäť postaral DJ Lukáš Matej, hrali sa hity 70, 80  a 90 rokov. Súčasťou zábavy bolo aj žrebovanie tomboly a najmä kultúrny program. Námet na program bol čerpaný z rokov deväťdesiatych, pozostával z nástupu pionierov, vrátane pionierskej piesne  a sľubu pionierov, z úryvkov piesní, ukážky cvičenia spartakiády a ukončený bol už tradične scénkou z filmu Slnce, seno... Celý program bol zrežírovaný a odprezentovaný členkami miestneho spevokolu, členkami Únie žien a ochotnými dobrovoľníkmi.

Týmto by som sa chcela všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou poďakovať a taktiež by som chcela poďakovať Obecnému úradu za ústretovosť a poskytnuté priestory.

Andrea Pavličková


 

Retro diskotéka 2016

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 
Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej

Autor: Lukáš Matej


 
 

 
Položky 1-40 z 48

Palatínovo dedičstvo

V závere Roku Juraja Turza v Žilinskom kraji Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo spomienkovú slávnosť s názvom Palatínovo dedičstvo. Tá sa uskutočnila 15. októbra 2016 v Evanjelickom kostole v Necpaloch. Výber miesta nebol náhodný, práve v tomto kostole sa nachádza vzácny drevený oltár z r. 1611, ktorý je jeho súčasťou a zároveň skvostnou umeleckou pamiatkou. Ten dal vyhotoviť palatín Juraj Turzo pôvodne pre kaplnku Oravského hradu. V tých časoch bolo takmer  90% obyvateľov Oravy po Jurajovi Turzovi evanjelického vyznania. Jediný katolícky kostol na Orave sa nachádzal vo Veličnej. Keď mal byť protestantský oltár na Oravskom hrade nahradený novým katolíckym oltárom, starý bol premiestnený do révaiovského kaštieľa v Turčianskej Štiavničke a odtiaľ v r. 1752  do dreveného artikulárneho kostola v Necpaloch. Po postavení nového murovaného kostola bol inštalovaný v novom evanjelickom kostole, kde je doteraz.

A práve palatínovmu dedičstvu – veľkolepému oltáru - bola venovaná spomienková slávnosť, v ktorej dostali priestor regionálni umelci, ktorí pod metodickým vedením TKS v Martine vytvorili ucelené predstavenie pre širokú verejnosť a tým prispeli každý svojou „troškou“ k nezameniteľnej atmosfére celého podujatia. Prostredníctvom podujatia sme chceli taktiež pripomenúť širokej verejnosti osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila život nielen na území nášho kraja, na Slovensku, ale aj v Európe. Práve v roku 2016, kedy Slovenská republika predsedá Rade Európskej únie, sme chceli Juraja Turza predstaviť nielen ako uhorského palatína, rodáka z Lietavy, ale aj ako diplomata, vplývajúceho na európske dejiny.

Hostia mohli nájsť odkaz Juraja Turza a dedičstvo, ktoré pre nás zanechal, v poetickom slove, renesančnej hudbe, piesni i výtvarnom prejave. Úvod podujatia patril organistovi Martinovi Zacharovi, po ňom nás už spevom zaviedol do čias dávno minulých Vladimír Šlepec.

Predstavil sa aj renesančno-barokový ansambel Perlatus Musicus v zložení: Alexandra Jedináková (spev), Gabriela Janíčková (husle), Martina Kágerová (kontrabas) a Jozef Gluch (klavír). Hrou na husle program obohatili Marek Konček a Eva Palovčíková Záthurecká, hrou na kavír sa predstavila Martina Turská. Básne jeho dvorného kazateľa – učeného muža Eliáša Lániho odprezentoval so šarmom jemu vlastným Viliam Hriadel. Sprievodným slovom programom sprevádzali Viera Hatarová a Tibor Kubička, ktorí „zaviedli“ zúčastnených do dôb dávno minulých a rozpovedali im príbeh tohto mocného muža, uhorského vzdelanca, turzovského turkobijcu, ale aj milujúceho manžela, otca a oddaného ochrancu.

Turzo sa po smrti prvej manželky zosobášil s Alžbetou Coborovou. V čase reformácie, na prelome 16. a 17. storočia, sa do manželstva nevstupovalo z lásky. Nešlo o city, ale o peniaze, majetky, spájanie rodov a upevnenie spoločenského postavenia. Napriek tomu sa stávalo, že aj dohodnuté manželstvo bolo šťastné, čo bol aj prípad palatína. „Pán Boh vie, že ani na okamih som Ťa nemohol vyrvať zo srdca...,“ napísal Turzo, ktorého stvárnil Karol Čičmanec, zaľúbené vyznanie svojej manželke z ďalekej cesty.

Záver programu patril domácemu spevokolu Nezábudky. Celé podujatie bolo dozdobené umeleckými dielami členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré vznikli počas tvorivých plenérov, ale i fotografiami, na ktorých je zaznamenaný priebeh reštaurovania oltára. Na príprave programu spolupracovali: Obec Necpaly a CZ ECAV na Slovensku Necpaly.

Projekt Palatínovo dedičstvo bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Mgr. Monika Ondrušová
manažér ZUČ

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
 

 


 

Galéria Palatinovo dedičstvo

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine


 
 
Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine


 
 
Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine

Autor: TKS v Martine


 

Turčianska hasičská liga

Branný pretek v obci Necpaly

Turčianska hasičská ligaMožno ste niektorí zaregistrovali a mnohí možno nie, že 24.9.2016 sa v našej obci stretli mladí hasiči, deti od 8 do 15 rokov na jednom z troch branných pretekov, ktoré sú súčasťou okresných kôl hasičskej ligy. Každé kolo prebieha v inej obci okresu a aj u nás sa jedno takéto kolo branného preteku odohralo. Na jeho príprave sa podieľalo niekoľko členov miestneho DHZ, za čo im práve touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať.

Trošku Vám to chcem opísať - do našej obce prišlo 27 päť členných hliadok mladých hasičov, po registrácii postupne vybiehali na vopred pripravenú cca 2 km dlhú trať, ktorá bola dosť náročná.Na trati bolo umiestnených desať stanovíšť (streľba zo vzduchovky, lezenie po lane, hod granátom, zdravotná príprava a ďalšie disciplíny). Všetci to úspešne zvládli.

A zvládli to aj naši hasiči, ktorí sa postarali o bezproblémový priebeh celej akcie.Pripravili trať, usmerňovali dopravu, registrovali súťažiacich, starali sa o občerstvenie detí, ich vedúcich, rozhodcov a hostí.Pomáhali rozhodcom na stanovištiach. Všetci svoje pridelené úlohy splnili.Nebudem tu menovať každého, aby sa mi nestalo, že na niekoho zabudnem, ale ďakujem všetkým a aj žienkam, ktoré napiekli výborné koláčiky.

Ďakujem aj Obecnému úradu za poskytnuté priestory a okolie chaty Javorina.

A v neposlednom rade ďakujem vedúcej obchodu COOP Jednota p. Matejčíkovej za vynikajúcu spoluprácu.

Dovolím si tvrdiť, že to bola vydarená akcia miestneho hasičského zboru.

 

Autor: Silvia Hodžová  


 
Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský


 
 
Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský

Autor: L. Svetlovský


 
 

 

Turčianske medobranie a vodosláva V Necpaloch 2016

TAK A MÁME V TURCI KRÁĽOVSTVO!                   

 V sobotu 2. júla, krátko po poludní, dorazila do Necpál kolóna parádnych kočov a priviezla vzácnu návštevu. Vodník Čľupko, Turvoďáčik a Včielka Maja sprevádzali jej veličenstvo, včeliu kráľovnú Meduľku prvú. Tá sa po privítaní v centre Necpál, takto prihovorila  zhromaždeným:  „Milí moji včelári, Turčania, vzácni hostia! Prvý krát za tisíc rokov som sa rozhodla prehovoriť ľudským hlasom. Veru, veru, už je to tisíc rokov, čo putujem celým, krásnym Slovenskom, po jeho lúkach a stráňach, horách i údoliach. Veď preto ma ľudia skôr poznajú pod menom Tisícročná včela. Ale moje pravé meno je Meduľka prvá a tých tisíc rokov vládnem včelím rodom v tejto krajine. A teraz, po prvý raz sa k vám prihováram ľudským hlasom, lebo vám chcem všetkým oznámiť svoje kráľovské rozhodnutie:  Po dlhočiznom putovaní som spoznala túto čarovnú Turčiansku záhradku. A na vlastné oči som sa presvedčila, že je to nádherná krajina, s dostatkom kvietkov a krištáľovej vody pre moje hladné a smädné, pracovité včielky. A žijú tu šikovní a svedomití včelári, ktorí sa vzorne starajú o naše rody, vyrábajú vynikajúci med a medovinu a robia česť svojmu remeslu! Preto som sa rozhodla, že už viac nebudem putovať a usadím sa tu v Turčianskej záhradke! Za svoje kráľovské sídlo som si vybrala práve túto malebnú, históriou opradenú obec – Necpaly. A prijímam svoje nové kráľovské meno: Meduľka prvá – Necpalská! Moje kráľovstvo sa odteraz bude volať – Turčianske kráľovstvo včiel a čírej vody.“  Po týchto slovách, spoločne so svojou kráľovskou suitou vztýčila vlajku svojho kráľovstva.  Slávnostný akt bol zlatým klincom podujatia Turčianske medobranie a vodosláva, ktoré pripravili Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA, obec Necpaly, OO CR Turiec – Kremnicko, včelári Bindasovci a ďalší spoluorganizátori. Mottom akcie bolo: „Bez vody a včiel neprežijeme“.

Počas celého dňa sa podujatia zúčastnilo viac ako štyri tisíc návštevníkov. Obrovský úspech malo Necpalské mlynčekovo. Okrem mlynčekov zhotovených v Turci, sa veľmi páčilo aj päť nádherných vodných mlynčekov ktoré zostrojil a osobne prišiel nainštalovať pán Lovas z Vyšehradného. Tejto „sade“ mlynčekov udelili organizátori I. miesto v súťaži O najkrajší vodný mlynček. Súčasťou vodoslávy bola ochutnávka dobrej a zdravej pitnej vody z Necpalského prameňa, ktorú spolu s pitným režimom zabezpečila spoločnosť Turvod. Veľkému záujmu návštevníkov sa tešili aj prezentácie včelárstva, prednášky pre laikov i odborníkov, včelársky skanzen, med a ostatné včelie produkty. Súťažilo sa tiež o najlepší med a medovinu. K vynikajúcej nálade počas celého dňa určite prispela Muzikantská paráda, festival ľudovej a folkovej hudby. Predstavilo sa päť ľudových hudieb a tri špičkové slovenské folkové zoskupenia. Atrakciou dňa boli nádherní psíci a ukážky simulácie lovu chrta na zajaca. No s veľkým záujmom návštevníkov sa stretli aj prezentácie prírodných krás, flóry a fauny nášho regiónu, ktoré pripravili pracovníci Správy NP Veľká Fatra, Klub slovenských turistov Turiec a Jaskyniarsky klub Speleo Turiec. Tieto dva kluby zorganizovali aj Výstup na Borišov a Prechod Blatnickým krasom. Účastníci sa vrátili mierne unavení, ale veľmi spokojní.

Súčasťou podujatia bola výstava a ocenenie víťazov medzinárodnej výtvarnej súťaže Ekoplagát 2016. Ceny najlepším tvorcom odovzdali starosta obce Necpaly Peter Majko a predseda CEGI Viliam Šuňal. Veľký podiel na príjemnej a hravej atmosfére celodennej akcie pre celé rodiny, mal i moderátor Tomáš Gulán so svojimi  včielkami - bzučkami. Aj oni sa pričinili o to, že už dnes sa všetci tešíme na ďalší ročník Turčianskeho medobrania a vodoslávy v Necpaloch.

 Autor:Ján Farský                                     foto:  J. Meriač, J. Farský, V. Michalech


 

Medobranie a vodosláva v Necpaloch 2016

Vyhlásenie Turčianskeho kráľovstva včiel a čírej v

Vyhlásenie Turčianskeho kráľovstva včiel a čírej vody

Včelie produkty

Včelie produkty

Necpalské mlynčekovo

Necpalské mlynčekovo

Dobrá voda z Necpalského prameň

Dobrá voda z Necpalského prameň


 
 
Muzikantská paráda – Chalani ze Žiliny

Muzikantská paráda – Chalani ze Žiliny

Trh remeselníkov a ľudových umelcov

Trh remeselníkov a ľudových umelcov

Prechod Blatnickým krasom

Prechod Blatnickým krasom

Prechod Blatnickým krasom

Prechod Blatnickým krasom


 
 
Oceňovanie víťazov súťaže Ekoplagát 2016

Oceňovanie víťazov súťaže Ekoplagát 2016

 Oceňovanie víťazov súžaže o najlepší med a medovi

Oceňovanie víťazov súžaže o najlepší med a medovinu

 Nádherní psíci a simulácia lovu chrta na zajaca

Nádherní psíci a simulácia lovu chrta na zajaca

 Nádherní psíci a simulácia lovu chrta na zajaca

Nádherní psíci a simulácia lovu chrta na zajaca


 
 

 
Položky 1-12 z 32

Beh na Borišov 2016

Obec Necpaly dňa 4.6.2016 uskutočnila už XVII. ročník "Behu na Borišov" pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

Preteku sa zúčastnilo 46 pretekárov. 


 

XVII. ročník Borišovského výbehu - Výsledky

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman


 
 
Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman


 
 
Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman


 
 
Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman

Autor: Stanislav Ruman


 
 

 
Položky 1-16 z 21

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka